Υπέρηχος μαλακών μορίων σε βρέφη και παιδιά

Το υπερηχογράφημα (υπέρηχος) των μαλακών μορίων είναι μία πολύ χρήσιμη εξέταση για τους παιδιάτρους, όταν έχουν απέναντί τους ένα νεογνό, βρέφος ή μικρό παιδί με μία διόγκωση στα μαλακά του μόρια.

Τι εννοούμε, λέγοντας μαλακά μόρια? Ο,τι υπάρχει αμέσως κάτω από το δέρμα, δηλαδή το υποδόριο λίπος, τους υποκείμενους μύες, τα αγγεία, λεμφαδένες κτλ.

Αρκετά συχνά οι γονείς παρατηρούν μία διόγκωση στο παιδί τους, οπότε ζητούν ιατρική συμβουλή. Μία λ.χ. αιφνίδια διόγκωση στο λαιμό του βρέφους, με ή χωρίς πυρετό θα κινητοποιήσει τους γονείς να επικοινωνήσουν με τον παιδίατρο. Μία διόγκωση στο δέρμα του παιδιού, με ή χωρίς ερυθρότητα του δέρματος, με ή χωρίς πόνο στην περιοχή, μπορεί να προβληματίσει τον παιδίατρο και να ζητήσει έλεγχο της περιοχής με υπερηχογράφημα.

Γιατί προτείνεται ο έλεγχος με υπέρηχο? Γιατί, οι υπέρηχοι είναι η καλύτερη εξέταση για να ελεγχθούν οι δομές κάτω από το δέρμα και δεν επιβαρύνουν το νεογνό, το βρέφος και το παιδί με ακτινοβολία (όπως π.χ. με την ακτινογραφία ή την αξονική).

Με το υπερηχογράφημα δίνεται η δυνατότητα στον εξειδικευμένο ιατρό στους υπερήχους να “δει” και να αναζητήσει πολλές πληροφορίες, όπως:

το μέγεθος της διόγκωσης, τη σύστασή της (εάν είναι συμπαγής, εάν είναι κυστική, εάν έχει εικόνα φλεγμονής, εάν έχει αιμορραγικά στοιχεία κτλ), σε τι βάθος εκτείνεται, τι σχέση έχει με τους μυς- τένοντες- αρθρώσεις, τα αγγεία, εάν οφείλεται σε διογκωμένους λεμφαδένες, εάν πρόκειται για ξένο σώμα ή είναι μία διόγκωση συγγενής (δηλαδή από τη γέννηση, όπως πχ το αιμαγγείωμα, το λεμφαγγείωμα) ή επίκτητη (πχ φλεγμονή δέρματος από τσίμπημα εντόμου, από τρύπημα και παραμονή ξένου σώματος κτλ).

Για τους ανωτέρω λόγους, οι υπέρηχοι είναι εξέταση αναφοράς (gold standard imaging technique) για τον έλεγχο των διογκώσεων στα μαλακά μόρια ενός νεογνού, ενός βρέφους ή ενός παιδιού.

Συναφείς με τις ανωτέρω πληροφορίες είναι τρεις σχετικές δημοσιεύσεις του ιατρού κ. Θέμη Σπυριδόπουλου, σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό, όπου αναδεικνύεται έμπρακτα η εφαρμογή των υπερήχων στον έλεγχο και τη διάγνωση διογκώσεων στα μαλακά μόρια βρεφών και παίδων.

http://www.mednet.gr/archives/2015-1/pdf/116.pdf

http://www.mednet.gr/archives/2015-2/pdf/251.pdf

http://www.mednet.gr/archives/2016-4/pdf/569.pdf