Skip to main content

Τα παιδιά δεν είναι μικροί ενήλικες! Η προσέγγισή τους με απεικονιστικές διαγνωστικές μεθόδους διαφέρει!

Υπέρηχος ισχίων

Ο έλεγχος των κατ’ ισχίου αρθρώσεων γίνεται για την πρόληψη δυσπλασίας ή συγγενούς εξαρθρήματος από την 4η-5η εβδομάδα ζωής. Η εξέταση μπορεί να διενεργηθεί με ικανοποιητικά τεχνικά αποτελέσματα μέχρι την 11η-12η εβδομάδα ζωής.

Η εξέταση γίνεται με τη στατική μέθοδο όπου μετρώνται οι γωνίες κατά Graf, καθώς και με τη δυναμική μέθοδο, όπου τοποθετείται το ισχίο σε προσαγωγή και έσω στροφή (δυνητική εξάρθρωση του ισχίου).

Δεν χρειάζεται κάποια ειδική προετοιμασία. Βοηθά στη διαδικασία εξέτασης, εάν το βρέφος δεν πεινάει και είναι ξεκούραστο.

Παρακαλείστε να προσκομίζετε στο Ιατρείο Υπερήχων όλες τις προηγούμενες απεικονιστικές εξετάσεις (εάν υπάρχουν), προς σύγκριση ή συναξιολόγηση.

Υπέρηχος μυοσκελετικού με ελαστογραφία

Το υπερηχογράφημα είναι εξαίρετη μέθοδος για τη μελέτη του μυοσκελετικού συστήματος, καθώς με ασφαλή τρόπο, χωρίς επιβάρυνση με ακτινοβολία, μπορεί να ελεγχθούν οι αναπτυσσόμενοι ιστοί. Το υπερηχογράφημα μπορεί να αναδείξει κακώσεις στον οστεοχόνδρινο ιστό, κατάγματα περιοστέου ή αποσπαστικά, κακώσεις σε συνδέσμους, φλεγμονή των θυλάκων, αρθρικές συλλογές κτλ. Μπορεί να μελετηθεί η υφή και η κινητικότητα των μυών, να ελεχθεί πιθανή κάκωσή τους πχ αιμάτωμα, ρήξη και να γίνεται follow up. Μπορεί να γίνεται έλεγχος της μορφολογίας και της ακεραιότητας των τενόντων και των ελύτρων τους. Ο έλεγχος συμπληρώνεται με ελαστογραφία των επιφανειακών μαλακών ιστών για την ποιοτική εκτίμηση της ελαστικότητάς τους.

Δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία.

Παρακαλείστε να προσκομίζετε στο Ιατρείο Υπερήχων όλες τις προηγούμενες απεικονιστικές εξετάσεις (εάν υπάρχουν), προς σύγκριση ή συναξιολόγηση.

Υπέρηχος σπονδυλικής στήλης- νωτιαίου σωλήνα

Διενεργείται σε νεογνά ή βρέφη για την ανάδειξη συγγενών (από τη γέννηση) διαταραχών της σπονδυλικής στήλης και του περιεχόμενου σε αυτή, νωτιαίου μυελού. Το υπερηχογράφημα είναι η πρώτη απεικονιστική εξέταση που γίνεται σε υποψία δισχιδούς ράχης, συριγγίου, λιπώματος τελικού νηματίου, μυελο-μηνιγγοκήλης.

Δεν χρειάζεται κάποια ειδική προετοιμασία. Βοηθά στη διαδικασία εξέτασης, εάν το βρέφος δεν πεινάει και είναι ξεκούραστο.

Παρακαλείστε να προσκομίζετε στο Ιατρείο Υπερήχων όλες τις προηγούμενες απεικονιστικές εξετάσεις (εάν υπάρχουν), προς σύγκριση ή συναξιολόγηση.

Υπέρηχος εγκεφάλου

Διενεργείται σε νεογνά και βρέφη, εφόσον η πρόσθια πηγή είναι ανοιχτή, προκειμένου να μπορούν οι υπέρηχοι μέσω αυτής της οπής, να διέλθουν και να απεικονισθούν οι δομές του εγκεφάλου. Δεν είναι εξέταση ρουτίνας και συστήνεται συνήθως από τον παιδίατρο ή τον παιδονευρολόγο. Είναι εξέταση εκλογής για τον αρχικό έλεγχο του εγκεφαλικού παρεγχύματος, την εκτίμηση των υπαραχνοειδών χώρων και του κοιλιακού συστήματος.

Δεν χρειάζεται κάποια ειδική προετοιμασία. Βοηθά στη διαδικασία εξέτασης, εάν το βρέφος δεν πεινάει και είναι ξεκούραστο. Λόγω της μη επιβάρυνσης του παιδιού με ακτινοβολία το υπερηχογράφημα μπορεί να εφαρμοστεί για έλεγχο follow up.

Παρακαλείστε να προσκομίζετε στο Ιατρείο Υπερήχων όλες τις προηγούμενες απεικονιστικές εξετάσεις (εάν υπάρχουν), προς σύγκριση ή συναξιολόγηση.

Υπέρηχος κρανιακών ραφών

Σε ορισμένες περιπτώσεις, συνήθως στο πλαίσιο συνδρόμων είναι δυνατόν οι ραφές (οι ενώσεις των οστών του κρανίου) να εμφανίσουν πρώιμη συνοστέωση (δηλαδή να ενωθούν πιο γρήγορα του αναμενόμενου). Η πρώιμη αυτή ένωση των οστών του κρανίου, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ανάπτυξη του περιεχόμενου εγκεφάλου, καθώς και δυσμορφίες. Η απεικόνιση των κρανιακών ραφών γίνεται με ακτινογραφικό έλεγχο, μπορεί δε να γίνει και με υπερήχους, όπου το βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι δεν επιβαρύνεται το βρέφος με ακτινοβολία.

Δεν χρειάζεται κάποια ειδική προετοιμασία. Βοηθά στη διαδικασία εξέτασης, εάν το βρέφος δεν πεινάει και είναι ξεκούραστο.

Παρακαλείστε να προσκομίζετε στο Ιατρείο Υπερήχων όλες τις προηγούμενες απεικονιστικές εξετάσεις (εάν υπάρχουν), προς σύγκριση ή συναξιολόγηση.

Υπερηχογράφημα θωρακικής κοιλότητας

Ο αέρας αποτελεί εμπόδιο στη διάδοση των υπερήχων. Εντούτοις, το υπερηχογράφημα μπορεί να απεικονίσει βλάβες στο πνευμονικό παρέγχυμα πχ ατελεκτασία, πνευμονία, πνευμονικό απόστημα, υδατίδα κύστη, βρογχοπνευμονική δυσπλασία, χωροκατακτητική εξεργασία (να εκτιμήσει τη σύστασή της, κυστική- συμπαγής, το βαθμό αγγείωσής της, τα όριά της, την πιθανή διήθηση των γειτονικών δομών) κτλ. Μπορεί να εκτιμήσει το βαθμό συλλογής στην υπεζωκοτική κοιλότητα, την πιθανή διαπύησή της, την ανάπτυξη διαφραγματίων κτλ. Λόγω της μη επιβάρυνσης του παιδιού με ακτινοβολία το υπερηχογράφημα μπορεί να εφαρμοστεί για follow up μεταξύ των ελέγχων με ακτινογραφία. Επιπλέον, το υπερηχογράφημα μπορεί να δώσει πληροφορίες σε περίπτωση διόγκωσης του θωρακικού τοιχώματος πχ προπέτεια χόνδρου θωρακικού κλωβού, οστική δυσπλασία, χωροκατακτητικές εξεργασίες κτλ.

Δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία.

Παρακαλείστε να προσκομίζετε στο Ιατρείο Υπερήχων όλες τις προηγούμενες απεικονιστικές εξετάσεις (εάν υπάρχουν), προς σύγκριση ή συναξιολόγηση.

Υπέρηχος κοιλίας

Το υπερηχογράφημα είναι εξέταση εκλογής για τον έλεγχο των συμπαγών οργάνων της κοιλιακής χώρας. Γίνεται εκτίμηση του μεγέθους και της σύστασης του παρεγχύματος του ήπατος, του σπληνός, του παγκρέατος και των νεφρών. Ελέγχεται η χοληδόχος κύστη, για πιθανό ίζημα ή λίθους. Μελετάται σε πλήρωση (γεμάτη) η ουροδόχος κύστη και γίνεται εκτίμηση των δομών της ελάσσονος πυέλου. Εκτιμάται η παρουσία παθολογικά διογκωμένων ενδοκοιλιακών λεμφαδένων ή η παρουσία περιτοναϊκής συλλογής.

Λόγω του ελέγχου των δομών της κάτω κοιλίας, θα πρέπει προκειμένου να είναι τεχνικά άρτια η εξέταση να είναι γεμάτη η ουροδόχος κύστη, που σημαίνει ότι το παιδί θα πρέπει να έχει πιει νερό πριν τη διενέργεια της εξέτασης, ώστε να έχει τάση για ούρηση την ώρα της εξέτασης (3-4 ποτήρια περίπου 1ώρα πριν την εξέταση).

Λόγω της μη επιβάρυνσης του παιδιού με ακτινοβολία, ο υπέρηχος αποτελεί εξέταση εκλογής για επανέλεγχο (follow up) σε περίπτωση ηπατομεγαλίας ή σπληνομεγαλίας.

Παρακαλείστε να προσκομίζετε στο Ιατρείο Υπερήχων όλες τις προηγούμενες απεικονιστικές εξετάσεις (εάν υπάρχουν), προς σύγκριση ή συναξιολόγηση.

Υπέρηχος νεφρών- ουρητήρων- κύστεως

Το υπερηχογράφημα αποτελεί την πρώτη απεικονιστική μέθοδο που μπορεί να αναδείξει συγγενείς ανωμαλίες ή παραλλαγές της αποχετευτικής μοίρας του ουροποιητικού συστήματος. Γίνεται έλεγχος του μεγέθους και της μορφολογίας του παρεγχύματος των νεφρών, της αγγείωσής τους. Ελέγχεται η πιθανή παρουσία λίθων, ή μορφωμάτων (κυστικά, συμπαγή) στο παρέγχυμα. Μπορεί να γίνει έλεγχος προ και μετά ούρηση.

Λόγω της μη επιβάρυνσης του παιδιού με ακτινοβολία, ο υπέρηχος αποτελεί εξέταση εκλογής για επανέλεγχο (follow up) σε περίπτωση διάτασης της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρα.

Παρακαλείστε να προσκομίζετε στο Ιατρείο Υπερήχων όλες τις προηγούμενες απεικονιστικές εξετάσεις (εάν υπάρχουν), προς σύγκριση ή συναξιολόγηση.

Υπέρηχος έσω γεννητικών οργάνων (μήτρας- ωοθηκών)

Το υπερηχογράφημα αποτελεί εξαίρετη απεικονιστική μέθοδο για τη μελέτη των έσω γεννητικών οργάνων, είτε σε περιπτώσεις πρώιμης ήβης είτε σε ορμονολογικές διαταραχές. Γίνεται έλεγχος του μεγέθους και της μορφολογίας της μήτρας, του ενδομητρίου, των ωοθηκών και των παραμήτριων χώρων.

Ο έλεγχος των έσω γεννητικών οργάνων γίνεται με την ουροδόχο κύστη σε πλήρωση (γεμάτη), που σημαίνει ότι το κορίτσι θα πρέπει να έχει πιει νερό πριν την εξέταση (3-4 ποτήρια περίπου 1 ώρα πριν την εξέταση).

Λόγω της μη επιβάρυνσης του παιδιού με ακτινοβολία, το υπερηχογράφημα αποτελεί εξέταση εκλογής για επανέλεγχο (follow up), πχ για εκτίμηση ανταπόκρισης σε θεραπευτική αγωγή.

Παρακαλείστε να προσκομίζετε στο Ιατρείο Υπερήχων όλες τις προηγούμενες απεικονιστικές εξετάσεις (εάν υπάρχουν), προς σύγκριση ή συναξιολόγηση.

Υπέρηχος Δεξιού Λαγονίου Βόθρου- Κοιλίας

Ο αέρας αποτελεί εμπόδιο στη διάδοση των υπερήχων. Εντούτοις, σε περιπτώσεις οξέος κοιλιακού άλγους, είναι μέθοδος εκλογής για την απεικονιστική διερεύνηση πιθανής φλεγμονής της σκωληκοειδούς απόφυσης, την ανάδειξη διογκωμένων μεσεντέριων λεμφαδένων. Σε μικρότερης ηλικίας παιδιά είναι δυνατή η ανάδειξη εγκολεασμού του εντέρου (διαλείπων, εγκατεστημένος). Επιπλέον, σε νεογνά μπορεί να γίνει έλεγχος για συγγενές μεγάκολο.

Δεν απαιτείται προηγούμενη προετοιμασία, καθώς η εξέταση γίνεται συνήθως σε οξεία φάση.

Παρακαλείστε να προσκομίζετε στο Ιατρείο Υπερήχων όλες τις προηγούμενες απεικονιστικές ή εργαστηριακές εξετάσεις (εάν υπάρχουν), προς σύγκριση ή συναξιολόγηση.

Υπέρηχος οισοφάγου- στομάχου- πυλωρού

Ο αέρας αποτελεί εμπόδιο στη διάδοση των υπερήχων. Εντούτοις, το υπερηχογράφημα ελέγχει την παρουσία και τη συχνότητα των επεισοδίων γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (εάν επιστρέφει περιεχόμενο του στομάχου στον οισοφάγο). Μπορεί δε να απεικονίσει πιθανή συγγενή (εκ γενετής) διαφραγματοκήλη ή υπερτροφική στένωση του πυλωρού, που αποτελεί αιτία εμέτων στα βρέφη.

Πριν τη διενέργεια του υπερηχογραφήματος, θα πρέπει το βρέφος να έχει πιει το γάλα του, προκειμένου να πληρωθεί στο στομάχι του. Αυτό σημαίνει ότι οι συνοδοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους στο ιατρείο το μπιμπερό του με το γάλα (εάν δε θηλάζει).

Παρακαλείστε να προσκομίζετε στο Ιατρείο Υπερήχων όλες τις προηγούμενες απεικονιστικές εξετάσεις (εάν υπάρχουν), προς σύγκριση ή συναξιολόγηση.

Υπέρηχος- triplex οσχέου- όρχεων

Το υπερηχογράφημα αποτελεί εξέταση εκλογής για τον έλεγχο της κρυψορχίας στα αγόρια (οι όρχεις δεν έχουν κατέβει στο όσχεο, το οποίο είναι κενό, άρα αναζητούνται και εντοπίζονται οι όρχεις στην πορεία καθόδου τους), εκτιμάται η σύσταση και το μέγεθος των όρχεων και των επιδιδυμίδων, η παρουσία υδροκήλης, γίνεται έλεγχος των δομών του βουβωνικού πόρου, του σπερματικού τόνου, ελέγχεται η παρουσία κιρσοκήλης ή βουβωνοκήλης. Σε περίπτωση εστιακής αλλοίωσης του όρχεως, γίνεται συμπληρωματική ποιοτική εκτίμηση της ελαστικότητας της αλλοίωσης με ελαστογραφία (strain elastography).

Λόγω της μη επιβάρυνσης του παιδιού με ακτινοβολία, το υπερηχογράφημα αποτελεί εξέταση εκλογής για επανέλεγχο του οσχέου και των όρχεων (follow up), πχ μετά από χειρουργική αποκατάσταση.

Δε χρειάζεται ειδική προετοιμασία.

Παρακαλείστε να προσκομίζετε στο Ιατρείο Υπερήχων όλες τις προηγούμενες απεικονιστικές ή εργαστηριακές εξετάσεις (εάν υπάρχουν), προς σύγκριση ή συναξιολόγηση.

Υπέρηχος μαστού με ελαστογραφία

Το υπερηχογράφημα μαστών συστήνεται συνήθως από τον παιδίατρο ή τον παιδοενδοκρινολόγο σε περιπτώσεις πρώιμης ήβης ή άλλες ορμονολογικές διαταραχές. Γίνεται εκτίμηση του μαζικού αδένα, προκειμένου να αποκλειστεί η πρώιμη διόγκωσή τους λόγω έτερης παθολογίας. Το παιδί δεν επιβαρύνεται με ακτινοβολία, ενώ είναι ανώδυνη η εξέταση. Η εξέταση συμπληρώνεται με την ποιοτική εκτίμηση της ελαστικότητας του μαζικού αδένα με ελαστογραφία (strain elastography).

Δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία.

Παρακαλείστε να προσκομίζετε στο Ιατρείο Υπερήχων όλες τις προηγούμενες απεικονιστικές ή εργαστηριακές εξετάσεις (εάν υπάρχουν), προς σύγκριση ή συναξιολόγηση.

Υπέρηχος επινεφριδίων

Το υπερηχογράφημα επινεφριδίων συστήνεται συνήθως από τον παιδίατρο ή τον παιδοενδοκρινολόγο σε περιπτώσεις ορμονολογικής διαταραχής που σχετίζεται με τη λειτουργία των επινεφριδίων. Γίνεται εκτίμηση των επινεφριδίων, προκειμένου να ελεγχθεί πιθανή διόγκωσή τους ή παρουσία έτερου μορφώματος. Το παιδί δεν επιβαρύνεται με ακτινοβολία, ενώ είναι ανώδυνη η εξέταση.

Δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία.

Παρακαλείστε να προσκομίζετε στο Ιατρείο Υπερήχων όλες τις προηγούμενες απεικονιστικές ή εργαστηριακές εξετάσεις (εάν υπάρχουν), προς σύγκριση ή συναξιολόγηση.

Υπέρηχος θυρεοειδούς με ελαστογραφία

Το υπερηχογράφημα αποτελεί εξέταση εκλογής για τον έλεγχο του παρεγχύματος του θυρεοειδούς αδένα, για την αξιολόγηση της σύστασής του, την ανάδειξη εστιακών αλλοιώσεων (πχ όζοι). Γίνεται εκτίμηση της αγγείωσης του αδένα (έγχρωμο doppler) ενώ μπορεί να γίνει εκτίμηση της ελαστικότητας του παρεγχύματος με ελαστογραφία (strain elastography). Γίνεται έλεγχος και εκτίμηση των λεμφαδένων του τραχήλου (αριθμός, μέγεθος, μορφολογία, αγγείωσή τους). Σε περίπτωση συμπαγούς όζου ή παθολογικού λεμφαδένα, γίνεται ποιοτική εκτίμηση της ελαστικότητάς τους με strain elastography. Παράλληλα γίνεται έλεγχος των παραθυρεοειδών αδένων, ειδικά όταν υπάρχουν αυξημένα επίπεδα ασβεστίου και παραθορμόνης.

Δε χρειάζεται ειδική προετοιμασία.

Παρακαλείστε να προσκομίζετε στο Ιατρείο Υπερήχων όλες τις προηγούμενες απεικονιστικές ή εργαστηριακές εξετάσεις (εάν υπάρχουν), προς σύγκριση ή συναξιολόγηση.

Υπέρηχος σιελογόνων αδένων με ελαστογραφία

Το υπερηχογράφημα αποτελεί εξέταση εκλογής για τον έλεγχο των παρωτίδων και των υπογνάθιων αδένων, καθώς εκτιμάται η σύσταση του παρεγχύματός τους και η αγγείωσή τους, η πιθανή διόγκωσή και αποστηματοποίησή τους, σε πιο σπάνιες περιπτώσεις η παρουσία χωροκατακτητικών μορφωμάτων. Σε περίπτωση συμπαγούς μορφώματος, γίνεται ποιοτική εκτίμηση της ελαστικότητάς του (strain elastography). Γίνεται εκτίμηση των παθολογικά διογκωμένων επιχωρίων τραχηλικών λεμφαδένων.

Λόγω της μη επιβάρυνσης του παιδιού με ακτινοβολία, το υπερηχογράφημα αποτελεί εξέταση εκλογής για πιθανό επανέλεγχο (follow up), πχ για έλεγχο ανταπόκρισης στη θεραπευτική αγωγή.

Δε χρειάζεται ειδική προετοιμασία.

Παρακαλείστε να προσκομίζετε στο Ιατρείο Υπερήχων όλες τις προηγούμενες απεικονιστικές ή εργαστηριακές εξετάσεις (εάν υπάρχουν), προς σύγκριση ή συναξιολόγηση.

Υπέρηχος τραχήλου

Εκτός του θυρεοειδούς αδένα, το υπερηχογράφημα είναι εξέταση εκλογής για τον έλεγχο μιας διόγκωσης στην περιοχή του τραχήλου (πχ διογκωμένοι λεμφαδένες, κύστη θυρεογλωσσικού πόρου, κυστικό ύγρωμα, βραχιακή κύστη, fibromatosis colli, διόγκωση θύμου αδένα, χωροκατακτητικές εξεργασίες τραχήλου κτλ). Επιπρόσθετα του δυνητικού ελέγχου των μορφολογικών χαρακτηριστικών (μέγεθος, όρια), γίνεται εκτίμηση της αγγείωσης και σε περίπτωση επιφανειακού μορφώματος συμπαγούς υφής γίνεται ποιοτική εκτίμηση της ελαστικότητάς του (strain elastography).

Λόγω της μη επιβάρυνσης του παιδιού με ακτινοβολία, αποτελεί εξέταση εκλογής για πιθανό επανέλεγχο (follow up).

Δε χρειάζεται ειδική προετοιμασία.

Παρακαλείστε να προσκομίζετε στο Ιατρείο Υπερήχων όλες τις προηγούμενες απεικονιστικές ή εργαστηριακές εξετάσεις (εάν υπάρχουν), προς σύγκριση ή συναξιολόγηση.

Υπέρηχος μαλακών μορίων με ελαστογραφία

Το υπερηχογράφημα είναι εξέταση εκλογής για τη μελέτη των επιφανειακών μαλακών μορίων, καθώς μπορεί να δώσει εκτίμηση της σύστασης μιας πιθανής διόγκωσης, του μεγέθους της και των ορίων της. Μπορεί να αναδείξει πιθανά μικρά κατάγματα (στα άκρα, τις πλευρές). Μπορεί να αναδείξει ξένα σώματα πχ γυαλί, ξύλο που δεν είναι ορατά στον ακτινογραφικό έλεγχο. Μπορεί να εκτιμήσει την πιθανότητα επιμόλυνσής τους, την ανάπτυξη φλέγμονα ή την παρουσία συλλογής. Σε περίπτωση επιφανειακού, συμπαγούς μορφώματος γίνεται ποιοτική εκτίμηση της ελαστικότητάς του (strain elastography).

Δε χρειάζεται ειδική προετοιμασία.

Παρακαλείστε να προσκομίζετε στο Ιατρείο Υπερήχων όλες τις προηγούμενες απεικονιστικές ή εργαστηριακές εξετάσεις (εάν υπάρχουν), προς σύγκριση ή συναξιολόγηση.

Triplex αγγείων

Γίνεται μορφολογική και αιμοδυναμική μελέτη των αγγείων, αρτηριών ή φλεβών, κατόπιν σύστασης του θεράποντος ιατρού (καρωτίδων, σπονδυλικών αρτηριών και φλεβών τραχήλου, αρτηριών και φλεβών άνω και κάτω άκρων, κοιλιακής αορτής και λαγονίων αρτηριών, νεφρικών αρτηριών, σπληνοπυλαίου άξονα).

Δε χρειάζεται ειδική προετοιμασία.

Παρακαλείστε να προσκομίζετε στο Ιατρείο Υπερήχων όλες τις προηγούμενες απεικονιστικές ή εργαστηριακές εξετάσεις (εάν υπάρχουν), προς σύγκριση ή συναξιολόγηση.