Ειδικός Συντάκτης σε θέματα Παιδιατρικής Ακτινολογίας στο περιοδικό «Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής» της  Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών 

Δημοσιεύσεις: