Υπερηχογράφημα (Υπέρηχος) θυρεοειδούς- Ελαστογραφία θυρεοειδούς

Το υπερηχογράφημα θυρεοειδούς είναι μία εξέταση που γίνεται για να εκτιμηθεί η μορφολογία (το σχήμα) και το μέγεθος του αδένα. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να ελεγχθούν και οι 4-5 παραθυρεοειδείς αδένες, που βρίσκονται στην οπισθοπλάγια παρυφή του θυρεοειδούς αδένα.

Δε χρειάζεται κάποια προετοιμασία του εξεταζόμενου πριν το υπερηχογράφημα θυροειδούς. Ο/η εξεταζόμενος/-η ξαπλώνει ανάσκελα, ώστε ο ακτινοδιαγνωστής να μπορεί να εξετάσει την προσθιοπλάγια περιοχή του τραχήλου.

Ο υπέρηχος θυρεοειδούς δεν επιβαρύνει με ακτινοβολία, οπότε μπορεί να επαναλαμβάνεται τακτικά, χωρίς πρόβλημα. Άρα είναι ασφαλές και για τις έγκυες γυναίκες, καθώς είναι αβλαβές και για τις ίδιες και για το έμβρυό τους.

Με τους υπερήχους ο ιατρός εκτιμά το μέγεθος και την παρυφή του παρεγχύματος του θυρεοειδούς. Μελετά τη σύσταση του θυρεοειδούς, εάν δηλαδή το παρέγχυμά του είναι ομοιογενές ή ανομοιογενές, καθώς επίσης και την αγγείωση (εάν είναι φυσιολογική, αυξημένη ή μειωμένη). Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο μόρφωμα (πχ όζος, κύστη), δίνεται η δυνατότητα να εκτιμηθεί το μέγεθός και η σύστασή της, εάν είναι πχ συμπαγής όζος ή συμπαγής όζος με μικρές εσωτερικές κύστεις ή αμιγής κύστη (κοιλότητα που περιέχει υγρό), τα όρια της (εάν είναι σαφή ή ασαφή). Επίσης, ελέγχεται η παρουσία αποτιτανώσεων, εάν ο όζος έχει αγγείωση ή όχι, ενώ η υπερηχογραφική εξέταση συμπληρώνεται και με ελαστογραφία (strain elastography), δηλαδή γίνεται εκτίμηση της της ελαστικότητας του όζου (δηλαδή πόσο σκληρός είναι) και του λοιπού υγιούς παρεγχύματος. Η εκτίμηση του μεγέθους του, η πιθανή ταχεία ανάπτυξή του ή η ασαφοποίηση των ορίων του, θα πρέπει να συνεκτιμώνται για την κλινική διαχείρηση από τον θεράποντα ιατρό. Ο έλεγχος συμπληρώνεται με τη μελέτη των επιχωρίων τραχηλικών λεμφαδένων.